Godsterminalen må vente

Politikerne i Sandnes tviholder på kravet om at godsterminalen i Ganddal ikke kan tas i bruk før nye rv 44 er åpnet.