Er dette bymessig?

Og der er Oltedal brannstasjon som kommunen bygde i 1994, får herredsretten opplyst. Ah, bygde om. Det var et gammelt uthus, innvender aksjonskomiteen.