Koser seg med maten

Barna på Stangeland skole spiser bra, i hvert fall hvis man skal dømme ut fra en tilfeldig stikkprøve i 1a.