Ulovlig bil-opphogging

Anlegget har ikke konsesjon, og drives i strid med forurensningsloven.