Traktortoget som gikk for fort

Haugesund var i går vertsby for Rogalandsstørste traktor— demonstrasjon da medlemmer i Norges Bondelag påulike steder i fylket aksjonerte mot statens tilbud ijordbruksoppgjøret.