Avisene henger oss ut uansett

Seks 10. klassinger ved Gosen ungdomsskolemener avisene bare skriver om unge når de gjør noenegativt.