• Hege og Eiril Sleveland er på vei over den farlige planovergangen. Arnt Olav Klippenberg

Uenige om hvem som skal betale for sikring av overgangen

Millimeterflaks skilte ulykken mellom tog og bil på Sleveland tirsdag fra å ende i en tragedie. Bygdefolket har advart i årevis, men ingenting skjer fordi kommunen og Jernbaneverket krangler om regningen.