- Her var det fare for liv

Ifølge beboerne i huset begynte det å brenne i kjelleren da brannen brøt ut i asylmottaket i Sandnes i går. 15 personer bodde i huset.