• Et teppe med gatekart over Sandnes-sentrum er lagt på gulvet i Braastein Sko. I dag kan Per Hetland, eier og daglig leder, endelig åpne butikken sin etter flommen i februar. Marie von Krogh

Mistet 7000 par sko i flom

I dag gjenåpner Braastein Sko i Langgata i Sandnes etter flommen i februar.