• Waldemar Pettersen går frå Finnøy til Hå.

Ny kommunalsjef etter Riis

Waldemar Pettersen er tilsett som ny kommunalsjef for opplæring og kultur i Hå.