• Christine Sagen Helgø (H) er leder av forhandlingsutvalget. Her i samtale med rådmann Inger Østensjø tirsdag. Lars Idar Waage

Oppvask om lekkasjer

Ordføreren har bedt om juristhjelp til oppvasken om kommunens omstridte eiendomsutvalg.