• Et av hovedargumentene til lokalbefolkningen på Stangeland er trafikksikkerhet. Deler av Folkvordveien er smal, spesielt ved krysset Edvard Griegsvei/Folkvordveien og denne brua som ikke har gangfelt. PRIVAT

788 underskrifter for politisk vurdering av asylmottak

Motstanden mot etablering av asylmottak i Folkvordveien har økt. Naboene mener det handler om trafikk, ikke fremmedfrykt.