• Mattilsynets kartlegging vil gi et godt grunnlag for å vurdere hvilke tiltak skal iverksettes mot MRSA-spredning hos svin i Norge, påpeker landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Tor Inge Jøssang

Resistens: Kan bli krav om bakteriesjekk av bønder og røktere

For å forebygge at resistente bakterier spres fra griser til mennesker kan det komme pålegg om å smitteteste personell som skal jobbe i norske grisehus.