Effektivisering av politidistriktet: Kutter tjenestesteder fra 27 til 19

Sokndal består som tjenestested og Stavanger lufthavn, Sola blir eget tjenestested går det frem av tilråding politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har oversendt Politidirektoratet (POD). Flere tjenesteenheter slås sammen.

Publisert: Publisert:

Politimester Hans Vik, stående til høyre, i Sør-Vest politidistrikt med nytt forslag til organisering av politidistriktet. Flere lensmannskontor blir nedlagt. Her i samtale over bordet med lensmann Geir Fatland, til venstre og politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen. Foto: Pål Christensen

 • Dag-Henrik Fosse
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
Les også

Håper på bred enighet om politireformen

Stavanger og Randaberg slås sammen. Det sammen skjer med Sandnes, Sola og Gjesdal. Og Klepp, Time og Hå blir Jæren lensmannsdistrikt med lokasjon på Bryne.

Hensynet til husleieavtalen for Randaberg lensmannskontor fører til at lensmannskontoret ikke erstattes med politikontakt i denne omgang. Dette vil først bli vurdert i forbindelse med husleieavtalens utløp. Dette momentet skiller Randaberg fra sammenlignbare kommuner som Tysvær og Gjesdal. Politimesteren foreslår derfor at Randaberg opprettholdes som lensmannskontor med åpningstider minst to dager i uken.

Nærpolitireformen skal komme hele beholdningen til gode, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Midlene som frigjøres ved for eksempel å legge ned et lensmannskontor, skal gå til mer politi i gatene, sier politimesteren.

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt oversendte torsdag Politidirektoratet (POD) sin tilrådning om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder.

Les også

Vil ha Ap med i planlegginga av politireforma

Tallet på tjenestesteder kuttes fra 27 til 19, og antall tjenesteenheter skal være 11.

Her er politimesterens forslag:

1. Tjenesteenherene Stord, Bømlo og Fitjar slås sammen og gis navnet Stord lensmannsdistrikt.

2. Tjenesteenhet Karmøy og Utsira gis navnet Karmøy lensmannsdistrikt med lensmannskontor i Kopervik.

3. Haugesund, Sveio og Tysvær slås sammen og gis navnet Haugesund politistasjon med lokaliteter i Haugesund.

4. Etne og Vindafjord slås sammen og gis navnet Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt med kontor i Vindafjord.

5. Sauda og Suldal slås sammen og gis navnet Sauda og Suldal lensmannsdistrikt med administrasjonssted i Sauda og lensmannskontor i Suldal.

6. Tjenesteenhet Ryfylkeøyane betjener i dag kommunene Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy, med lensmannskontor på Finnøy. Det blir ikke lokaskoner på Kvitsøy eller Rennesøy.

7. Tjenesteenhetene Stavanger og Randaberg slås sammen og gis navnet Stavanger politistasjon med lokaliteter og administrasjonssted i Stavanger. Randaberg lensmannskontor bør erstattes med politikontakt, skriver politimesteren.

8. Tjenesteenhetene Sandnes, Sola og Gjesdal slås sammen og gis navnet Sandnes politistasjon. Gjesdal lensmannskontor erstattes med politikontakt, og Sola lensmannskontor opprettholdes som tjenestested.

9. Tjenesteenhetene Strand & Forsand og Hjelmeland slås sammen og gis navnet Søre Ryfylke lensmannsdistrikt med lensmannskontor på Jørpeland. Hjelmeland erstattes med politikontakt. Forsand får ingen lokasjon.

10. Tjenesteenhetene Klepp, Time og Hå slås sammen og gis navnet Jæren lensmannsdistrikt med lensmannskontor i dagens kontor på Bryne.

Lensmannskontorene på Klepp og Hå erstattes med politikontakter.

11. Tjenesteenhetene Egersund, Bjerkreim, Sokndal, Lund og Sirdal slås sammen og gis navnet Egersund politistasjon med lokaliteter og administrasjonssted på politihuset i Egersund.

Det blir lensmannskontorer i Lund, Sokndal og Sirdal med åpningstider minst to dager i uken. Bjerkreim lensmannskontor erstattes med politikontakt.

Alle de 11 tjenesteenhetene får et administrasjossted. 7 lensmannskontorer opprettholdes med begrenset åpningstid og det opprettes et ekstra tjenestested på Stavanger lufthavn, Sola.

Sør-Vest politidistrikt får dermed 19 tjenestesteder hvis tilrådingen tas til følge av Politidirektoratet. Det betyr en reduksjon på 8 tjenestesteder fra dagens 27.

Publisert:

Les også

 1. Stor usikkerhet om politireformen

 2. Stavangers nabokommuner bekymret for politireformen

 3. Slår sammen lensmannsdistrikter i Ryfylke

 1. Haugesund
 2. Sør-Vest politidistrikt
 3. Stavanger
 4. Bryne
 5. Sandnes