Færre barn vil få spesialpedagogisk hjelp

Færre barnehagebarn og skoleelever vil få hjelp fra spesialpedagoger dersom bystyret vedtar flertallspartienes budsjettforslag.

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) smilte bredt da flertallspartiene la fram et budsjett med 112 millioner kroner mer til skolene i perioden 2017-2020. Men ressurssentrene for både barnehage og skole får mindre.
 • Margunn Ueland
Publisert: Publisert:

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Lenden skole og ressurssenter får fire millioner kroner mindre og Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud sju millioner kroner mindre enn i år med forslaget til Høyre, Frp, KrF, Venstre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud gir spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn som har lovfestet rett til slik hjelp. Senteret gir hjelp til mer enn 400 barn i løpet av ett barnehageår. De ansatte har spisskompetanse på blant annet autisme, språkvansker, atferdsvansker, psykiatri, barn i krise, down syndrom.

Rådmannen foreslo å øke budsjettet til senteret med to millioner på grunn av merforbruk i 2016. Men flertallspartiene slettet økningen og reduserte budsjettet ytterligere med 5,2 millioner kroner.

Senteret har 170 ansatte fordelt på 130 årsverk. Rundt 20 årsverk vil bli berørt av innsparingen, i følge spesialpedagogene Hanne Svendsen og Marit Kristin Vigre, tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen.

Færre barn får hjelp

– Hvilke konsekvenser vil budsjettkuttet få for barna?

-Det vil gå ut over kvaliteten på hjelpen vi gir til barn som er i systemet vårt nå og i tillegg de som er på vei inn i systemet. Vi vil heller ikke nå over alle. Vi når ikke over alle nå en gang. Det vil altså være barn som har vedtak om at de trenger spesialpedagogisk hjelp som ikke vil få det, svarer de to spesialpedagogene ved Ressurssenter for styrket barnehagetilbud.

– Antall?

– Det vet vi ikke. Det er helt avhengig av hvor mange barn som får vedtak og hvor mange timer de får. De som er i systemet vil fortsette å få de timene de har, men køen av de som venter vil bli lengre, svarer Svendsen.

-Skal noen få alt de har krav på og andre ingenting? Kan dere ikke heller redusere antall timer for noen og heller hjelpe flere?

– Det har vi ikke lov til. PPT gir tilråding. Det skal være sterke faglige grunner for at vi skal gå mot den tilrådingen. Økonomiske forhold skal ikke styre kor mange timer barnet får, svarer Svendsen.

En tredje konsekvens av budsjettkutt mener de to er at det blir vanskeligere å kunne tilby riktig kompetanse i forhold til riktig sak (forklaring: at de med mest kompetanse på autisme for eksempel jobber med barn med autisme og ikke med barn med barn med språkvansker).

Hver spesialpedagog har i snitt 24 direktetimer pr uke, da er de ute i barnehagene og jobber med/er sammen med unger som trenger spesialpedagog. Senteret tilbyr også kompetanseheving til barnehagene og til foreldrene.

Lenden

Lenden skole- og ressurssenter hjelper elever som sliter med fravær, skolevegring, mobbing, atferdproblematikk, autisme og eksekutive vansker. Senteret har 40 ansatte skoleåret 2015/16 bisto de skolene i 170 saker.

Lenden har et budsjett på 31,8 millioner kroner i 2016. Flertallspartiene reduserer dette med fire millioner kroner neste år, og enda mer i årene framover.

– Dette er en spesialpedagogisk katastrofe. Det vil gå ut over elever med psykososiale vansker, psykiske lidelser og andre tunge utfordringer. De kan risikere de blir satt enda mer utenfor i sin skolehverdag fordi de ikke får den nødvendige oppbakkingen de trenger, sier Inger Kveseth som er tillitsvalgt på Lenden og Alice Nilsen som er hovedtillitsvalgt for lærerne i Stavanger som er organisert i Skolenes Landsforbund.

Les også

Et budsjett med så store konsekvenser for sårbare grupper, kan være vanskelig å reversere

Lenden gir både skolene og foreldrene råd om hvordan de skal takle utfordringene.

Kommunen har brukt mye ressurser på å bygge opp dette tilbudet de siste ni årene. Blir dette vedtatt, vil senteret bli gradvis pulverisert, framholder de to tillitsvalgte.

Flertallspartiene overfører de fire millionene til skolene.

– Det blir bare smuler, rundt 0,4 stilling pr. skole. Og skolehverdagen er slik at man kan bli brukt til andre ting også. Ved fravær må rektor bruke staben man har. Når du har en ressursbank som Lenden, ligger den klar til enhver tid. Men når ressursene skal fordeles på mange skoler, vil det være tilfeldig om de er tilgjengelige eller ikke, sier Nilsen.

Les også

 1. 112 millioner mer til Stavangerskolen

 2. Barna viktigst i Aps budsjett

 3. Utdanningsforbundet: Behold alle barnehagene!

 4. - Tenker dere bare på økonomi, ikke på barnas beste?

 5. Her er barnehagekuttlista

 6. -Vi har ikke mer å gå på

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Barnehage
 3. Skole

Mest lest akkurat nå

 1. Mann til syke­hus med stikk­skader etter volds­hend­else på Tasta

 2. - Den mest kunn­skaps­rike vi kjente

 3. Kraftig økning: 754 nye smittede på Nord-Jæren

 4. Hvilket land har klart seg best gjen­nom pan­demien? Norge, Sverige eller Dan­mark?

 5. Energi­sjokket: Lokale tomat­bønder gir opp – andre bytter til fyring med pro­pan

 6. Elsparke­syklist døde etter ulykke – navnet er frigitt