• Kort kulvert. Tasta Statens vegvesen

Sterke reaksjoner på Tasta mot kulvert-kutt

Statens Vegvesen må spare 427 mill. på E39 Smiene - Harestad. Kulverten forbi Tasta skole anbefales kuttet. I bydelen er reaksjonene sterke.