• En ny kostnadskalkyle viser at det nye rådhuset blir 9 millioner kroner dyrere enn rammen på 390 millioner kroner. Code of Practice Architects GmbH

Flisene kan ryke i nytt rådhus

Nye tall viser at det nye rådhuset i Sandnes blir 9 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Kostnadskutt kan gi linoleums-belegg i stedet for fliser.