Her vil Klepp ha «sjakkbrett»

Klepp kommune satser på bedre sikring av fotgjengerovergangene fremfor å sette ned fartsgrensen gjennom Kleppekrossen.