• Rådmann Inger Østensjø hadde tidligere, rimelig fornøyd, presentert et regnskap i solid pluss, trass i fjorårets skattesvikt og solid overforbruk både innen levekår og oppvekst. Fredrik Refvem

Mulige lovbrudd i kommunens regnskap

Rogaland Revisjon har en rekke kritiske merknader til årsregnskapet til Stavanger kommune.