• 530883.pdf

Færre alternativer for Lyseløypa

NVE stanser de to mest konfliktfylte alternativene for den nye Lyseløypa fra Lysebotn til Stavanger.