• Meningen er å tilby kinesisk i ungdomsskolen, og at elevene kan gå videre med kinesisk i videregående skole. Vågen vgs. har allerede mange innslag av kinesisk rundt skolen - som denne kinesiske kiosken i full størrelse med autentisk innhold. Den er en del av kunstverket China Rocks som billedkunstner Beret Aksnes og fotograf Vegar Moen er ansvarlig for. Marit Hæreid

Elevene vil ikke ha kinesisk likevel

Det blir ikke satt i gang tilbud i kinesisk på ungdomsskolen til høsten. Bare ni elever i Sandnes meldte sin interesse.