Sjøslag i sentrum for sjømenn

— Forslaget til statsbudsjett er et svik. Norske skip vil bli fylt av utlendinger, mens norske sjøfolk går på trygd, mener hovedtillitsvalgt Jon Rønnevik i Knudsen OAS Shipping.