Bygging av ny vei til Kviamarka

Så ruller omsider anleggsmaskinene mot Kviamarka. I framtiden får dette 320 mål store industriarealet sør for Nærbø trolig en betydelig klynge med næringsmiddelindustri.