Unge agronomer får ikke kjøpe gård

Unge som i dag utdanner seg til bønder, har problemer med å skaffeseg egen gård. Myndighetene tar mest hensyn til etablertegårdbrukere, mener Leicester R. Egenes.