Sørbø-Hove ryker først

Om fem-seks år vil de fleste av tomtene som i dag er regulert til boliger, være utbygd. Da står Sørbø-Hove for tur.