Må avslå to av tre søknader

Kommunar i Rogaland må etablera 1.200 nye omsorgsbustader og sjukeheimsplassar for å følgja opp Eldreplanen Stortinget har vedteke.