• I Domkirken ble det tent lys til minne om de som er døde av rusmisbruk. Ola Fintland

Tente lys for rusofrene

Hvert år dør mange mennesker som sliter med rusmisbruk. Alle disse etterlater seg et tomrom livet til pårørende og venner. Torsdag ble de døde minnet med fakkeltog og tente lys i Domkirken i Stavanger.