• Karina Helgesen Aase (H) etterlyser flere kommunepsykologer for å forebygge helseskader hos krenkede barn.

- Voldsutsatte barn får kortere levetid

Bystyrerepresentant Karina Helgesen Aase (H) ser krenkelser av barn som et alvorlig folkehelseproblem. Hun viser til undersøkelser, både nasjonalt og internasjonalt, som viser at barn som har vært utsatt for vold fra sine nærmeste, risikerer å få redusert sin levetid med inntil 20 år.