UiS: 30 prosent flere søkere til økonomifagene

Økonomi-, teknologi— og realfagene ved UiS fortsetter veksten i antall søkere. Språkfagene faller videre.