• Hans E. H. Jacobsen

- Vil du se hagen min?

«Åpen gard» er et begrep. Nå følger ivrige hageeiere etter.