• I 2008 kom fire rogalandsskoler er på topp i elevtilfredshet, Rygjabø vidaregåande skole var da på en 3. plass nasjonalt. Her Hanne Grytdal, elev på akvakultur.

Rygjabø vgs i fare

Det er sådd uvisse rundt framtida til Rygjabø vidaregåande skule fordi søkjartala til matfag og påbygg er låge det komande skuleåret. Fylkesrådmannen rår til nedlegging av desse klassane. Inntaksnemnda i fylket har møte fredag.