Lura menighet tilbyr å bygge ut Smeaheia

Aksjonsgruppa kommer neppe til å få byggetrinn 2 på Smeaheia skole inn i budsjettet til høsten. Paviljonger og privat utbygging ble foreslått som alternativ.