Si din mening om skoledebattene

Martin Schanche, boksehansker, utskjellinger, eselplakater og andre effekter har preget mange av årets skoledebatter.