Vil ha oppgjør med deltidsbruken i helsevesenet

Sykepleierne, hjelpepleierne, og likestillingsombudet kreverendringer i Arbeidsmiljøloven slik at retten til arbeid på heltidlovfestes.