• Friestad vindpark er et småskalaprosjekt med tre turbiner. Kraftverket er planlagt rett øst for fylkesvei 44 (Nasjonal turistveg) i Hå. Solvind AS

Vindpark-plan i hardt vær

NVE-krav om statlig overstyring og nye naboklager: Det stormer rundt den ferske reguleringsplanen til Friestad vindpark ved fylkesvei 44 i Hå.