Hongkong har mer friareal per innbygger enn Storhaug.