- Skal ikke være nasjonalt krisesenter

Hovedredningssentralen for Sør-Norge er ikke aktuell som et nytt, nasjonalt senter for krisehåndtering.