• Kirsti Hagen Andreassen (t.v.) og Signe Hagen, sykepleier og assisterende avdelingsleder, gleder seg over at det har startet opp en helt ny avdeling. Jarle Aasland

Sandnes betalte bare 4000 kroner til SUS

I oktober etablerte Sandnes kommune en egen sykehjemsavdeling i gamle Stavanger sykehus — og sparer millioner på det.