Flertall mot port­forbud i Roga­land: – Det er frihets­berø­velse

Portforbud er et svært inngripende tiltak, og gevinsten er liten. Det mener flertallet i fylkesutvalget i Rogaland, som tirsdag gikk imot forlaget om å kunne innføre portforbud i kriser.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 680 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått endringer i smittevernloven og sendt dette ut på høring.
Forslaget innebærer at det tas inn en ny bestemmelse i loven som gir fullmakt til Kongen til å forby personer å oppholde seg på steder der allmennheten ferdes.

Tiltaket skal bare kunne settes i verk innenfor strenge rammer og nødvendige tiltak.

Høringsfristen er 31. januar, og i går ble det behandlet i fylkesutvalget i Rogaland.

Både Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg gjør endringer i forskriften som gjelder for barn og unge. Forskriften som vedtas i dag tillater at barn kan trene innendørs i grupper på inntil 20 personer. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres, mens kamper, cuper, stevner og lignende fortsatt må utsettes.

Les også

Politikere bruker sterke ord om utredningen av portforbud. Hva innebærer portforbud, egentlig?

Fylkesrådmannens innstilling var å si ja til endringsforslaget. Han argumenterte med at det vil «føre til en forutberegnelighet som anses hensiktsmessig og viktig dersom man skulle komme i en situasjon som gjør det nødvendig å fatte bestemmelser som innebærer et portforbud.»

Venstre er sterkt kritiske til forslaget. Kjartan Alexander Lunde mener at et portforbud er frihetsberøvelse og et brudd på menneskerettighetene.
- Dette forslaget er å innføre fotlenke på hele det norske folk og si at de ikke får lov til å bevege seg ut av hjemmene sine. Det er greit å ha hatt dette forslaget på høring, men resultatet må jo være at det kommer ensidig negative tilbakemeldinger, slik at alle på Stortinget merker seg at dette er noe som absolutt aldri bør innføres eller gjøres, sier Lunde i en e-post.

- Portforbud hører til i diktatur. Tillitssamfunnet er den viktigste kapitalen vi har. Vi må ikke miste det for å bekjempe pandemien, legger han til.

Les også

Å stenge folk inne er en veldig dårlig idé

Lunde fremmet i tirsdagens møte et alternativt forslag:

«Rogaland fylkeskommune går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven for å gi Kongens i Statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift.

Forslaget medfører et svært inngripende tiltak som reiser en rekke spørsmål om forholdet til Grunnloven og menneskerettighetene.
Arbeid med å begrense smittespredning er i stor grad bero på tillit. Innføring av portforbud vil være et tvangstiltak som ikke passer inn i et tillitsbasert samfunn. Et portforbud vil være et svært inngripende tiltak i retten til bevegelsesfrihet. Det vil også kunne medføre betydelige begrensninger i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem, retten til forsamlingsfrihet og retten til tros- og livssynsfrihet, og det samlede inngrepet i rettigheter vil være omfattende.»

KrF, MDG, SV, Sp, Frp, FNB og to av tre Ap-representanter stemte for Venstres forslag. Dette ble dermed vedtatt med 11 mot fire stemmer. Høyre og én Ap-representant stemte mot.

Publisert: