Nytt håp for trygt kvinnehus

Politikerne nektet i går å skrinlegge planene for et hybelhus for voldsutsatte kvinnelige rusmisbrukere.