Sa ja til brennevin i Vågen 33

En heftig debatt i utvalg for kultur, park og utemiljø munnet ut i at restauranten Big Horn, som er under etablering i Vågen 33, får skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Vedtaket om skjenkebevilling for øl og vin ble gjort med ni mot seks stemmer, mens vedtaket om brennevin ble gjort med knappest mulig flertall; åtte mot sju stemmer.