Pengeknipe etter skattebom

Stavanger har i verste fall brukt mellom 30 og 35 millioner skattekroner for mye i år. Ingen krise, men vi må nok foreta noen tilpasninger, sier ordfører Leif Johan Sevland (h).