Oppklaring om Sola- budsjettet

I dag møtes tillitsvalgte og politikere til gjennomgang av budsjettet i Sola. Samtlige tillitsvalgte har uttrykt sterk frustrasjon over den politiske ledelsen og budsjettforslaget.