Vil bruka kattefeller

Helsesjefen går inn for å låna ut kattefeller i Sandnes til personar som er plaga med eigarlause kattar. Det er tilrådinga til politikarane i utval for levekår, som skal ha møte 6. desember.