Stiftelsen Engøyholmen sikter mot Natvigs Minde

Et eventuelt salg av havnevesenets representasjonsholmer Natvigs Minde kan åpne for nye muligheter til å ivareta Stavangers gamle kystkultur.