Sjøforsvaret vil bli på Ulsnes

Sjøforsvarets anlegg på Ulsnes i Stavanger skal bestå og være i drift også i framtiden.