RV vil bruke mer

Rød Valgallianse sitter ikke i fagutvalgene og har således ikke fått fremmet noe forslag ennå. Likevel kan partiets bystyremedlem, Asgeir Bell, fortelle litt om hva partiet tenker i budsjettbehandlingen.