Reime krever 6 millioner

Reime Prosess AS på Nærbø mener at Fylkesmannen i Rogaland har erkjent at bedriften ikke er årsak til fiskedøden i Håelva.