Mangler 175 støttekontakter

175 mennesker i Stavanger står på venteliste for å få støttekontakt, men kommunen greier ikke å hjelpe.