Styrer på kveldsvakt

HILLEVÅG: Konsekvensen av en fortsatt vakansbudsjettering kan bli flere ubesatte stillinger og høyere sykefravær i Stavanger kommune. Det er faretruende, sier Kari L. Åmodt, styrer ved Bergåstjern sykehjem.